DOKUMENTI I OBRASCI

    

 


ZAKONI


 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(''Narodne novine'' br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11. i 16/12) 

 

Zakon o strukovnom obrazovanju (''Narodne novine'' br. 30/09)

 


PODZAKONSKI AKTI


 

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Odluka o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Tumačenje članka o negativno ocijenjenim učenicima završnih razreda

 


OPĆI AKTI I DOKUMENTI SREDNJE ŠKOLE ZLATAR


 

Statut Srednje škole Zlatar

Odluka o kućnom redu

Školski kurikulum (šk. god. 2012./2013.)

Katalog informacija Srednje škole Zlatar

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu (rebalans br.1)

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka radnika SŠ Zlatar

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika SŠ Zlatar

 


DOKUMENTI O DRŽAVNOJ MATURI


 

Dokumente o DRŽAVNOJ MATURI možete pronaći na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

 

 


OBRASCI


 

Potvrda - učenici

Zahtjev za pristup informaciji

Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbe

 


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE


 

Opskrba plinom