PROGRAMI

Opća gimnazija  I  Upravni referent  I  Tehničar za logistiku  I  Tehničar za rač. 

 

Za upis u opću gimnaziju potrebno je 46 bodova i boduje se opći uspjeh u 7. i 8. razredu te završna ocjena u 7. i 8. razredu iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike, povijesti i zemljopisa.

Opća gimnazija daje najšire obrazovanje i najbolju podlogu za svaki studij te je time osnovni preduvjet za modernog i suvremenog intelektualca. Nakon završene opće gimnazije omogućen je upis na sve fakultete, visoke i više škole.

Program opće gimnazije ujedno je i najbolja priprema za polaganje državne mature.   

 

   

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE

NASTAVNI PREDMETI

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Psihologija

-

1

1

-

Logika

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

Povijest

2

2

2

3

Zemljopis

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

Izborni predmet

-

1

1

1

UKUPNO TJEDNO SATI

32

32

32

32