KUTAK ZA RODITELJE

    Konzultacije  Zdravstveno savjetovalište  I

 

 Vremenici pismenih provjera  Vijeće roditelja

 


TERMINI KONZULTACIJA

(šk. god. 2012./2013.)


 

RAZREDNIK (RAZRED)

TERMIN KONZULTACIJA

1. i 2. ujutro

TERMIN KONZULTACIJA

3. i 4. ujutro

Ivančica Tomorad (1.g1)

utorak
15:10-15:55
četvrtak
16:50-17:35
Kristina Granić (1.g2) utorak
8:50-9:35
petak
14:05-14:50

Ljiljana Varga (1.u)

ponedjeljak
8:50-9:35
četvrtak
8:50-9:35

Saša Peričak (1.r)

srijeda
12:25-13:10
srijeda
12:25-13:10

Diana Javorek (1.lt)

ponedjeljak
11:30-12:30
utorak
11:30-12:30

Davorka Pelko (2.g)

ponedjeljak
9:55 - 10:40
srijeda
18:30-19:15

Srećko Sviben (2.r)

petak
16:50-17:35
petak
12:25-13:10

Suzana Kapec (2.u)

petak
15:10-15:55
četvrtak
15:10-15:55

Kristina Belko-Krsnik(2.lt)

ponedjeljak
10:45-11:30
četvrtak
12:25-13:10

Božena Palanović (3.g)

petak
14:05-14:50
srijeda
16:00-16:45

Mladen Pavetić (3.u)

petak
16:00-16:45
utorak
8:50-9:35

Martina Sviben (3.r)

ponedjeljak
18:30-19:15
utorak
15:10-15:55

Goran Šalika (3.lt)

srijeda
08:30-9:30
četvrtak
17:40-18:25

Vesna Svrtan (4.g)

utorak
16:00-16:45
utorak
8:00-8:45

Dubravko Čubek (4.r)

petak
16:50-17:35
petak
10:45-11:30

Stjepan Pisačić (4.lt)

srijeda
15:10-15:55
četvrtak
17:40-18:25

Ljerka Gajski Markulin (4.u)

utorak
9:55 - 10:40
utorak
17:40-18:25